TALLENTAVAN KAMERAVALVONNAN REKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi

Tallentava kameravalvonta kiinteistön Hyvinkään eläinpalvelukeskus Oy osoitteessa Lyijykatu 8 05800 Hyvinkää

Rekisterinpitäjä

Hyvinkään eläinpalvelukeskus Oy
Lyijykatu 8 05800 Hyvinkää
Y-tunnus 2991567-7
040 1645914

Tämän rekisterin vastaava yhteyshenkilö
Yrittäjä Minna Rosendahl
Lyijykatu 8 05800 Hyvinkää
040 1645914

Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn perusteet

Kameroiden avulla valvotaan ensisijaisesti kiinteistön sisäänkäyntejä ja sekä osittain sisätiloja. Valvonnasta on kerrottu asianmukaisilla kylteillä. Tarkoituksena ja käsittelyn perusteena on omaisuuden suojaaminen sekä tilojen mahdollinen sääntöjen vastainen käyttö. Käyttötarkoituksena on lisäksi rikostapauksien ennaltaehkäisy sekä selvittäminen. Kameroiden reaaliaikaista kuvaa ei seurata.

Rekisterin tietosisältö

Valvontakamerat ovat käytössä 24h/vrk ja ne tallentavat vain kuvaa jossa on liikettä. Tallennus tapahtuu kovalevylle. Valvontakamerat eivät tallenna puhetta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä toimivat kameroiden tallentamat kuvat valvonta-alueilla tapahtuvista liikkeistä osoitteessa Lyijykatu 8.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Kameroiden tallentamia tietoja ei luovuteta säännöllisesti mihinkään. Pyynnöstä kameroiden tallentamia tietoja luovutetaan poliisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

Valvontakameroiden ohjauskeskus ja kovalevy sijaitsee kiinteistön myymälässä, johon valvomaton pääsy on rajoitettu vain yrityksen kahdelle pääosakkaalle sekä yhdelle kouluttajalle. Valvonta on asennettu vain ennalta määrättyyn tietokoneeseen, joka on suojattu salasanalla ja ulkopuoliselta käytöltä. Salasana on vain pääosakkaiden tiedossa. Tietoa säilytetään 3 kk ajan, jonka jälkeen tiedot poistuvat automaattisesti.

Rekisteriin liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tiedon poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tietojen tarkastuspyyntö on maksullinen, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle vuosi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan tiedot, mitä häntä koskien rekisteriin on talletettu. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta poistoa laissa säädetyin perustein tai rekisterinpitäjän velvollisuuksien ja oikeuksien perusteella.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Yhteydenotot oikeuksien käyttämiseksi

Tietojen tarkastus- ja poistopyynnön osalta pyyntö on annettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää asiakasta täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.

Hyvinkäällä 14.6.2020