Viretilakurssi   
Viretilaa käsittelevällä kurssilla paneudumme koiran peruskäytöksiin ja tarkastelemme kaikkea viretilan kautta. Miten vire vaikuttaa käytökseen, kuinka sitä voi muokata. Jokaisen koiran kanssa teemme kurssin ajaksi suunnitelman, ja mietimme myös tähtäintä pidemmällä aikavälillä.
Kurssi antaa paljon työkaluja ja näkökulmia viretilan tunnistamiseksi ja sen muokkaamiseksi.Tällä hetkellä ei alkavia kursseja.